Thailand Business Pages (Thailand trade)

แมกซ์เคลน บจก.

ติดต่อเรา

แมกซ์เคลน บจก.
ที่อยู่ : 42/22 หมู่ 5 ซอยศิริชัย ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-810-2710-7
โทรสาร : 02-810-2719
อีเมลล์ : info@maxklen.com
เว็บไซต์ : www.maxklen.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การวัดความเร็วแรงลม

ชื่อสินค้า :การวัดความเร็วแรงลม
รหัสสินค้า :00

รายละเอียดสินค้า
หน่วยวัดความเร็วลม

1. ค่าความเร็วลม (Air Velocity) คืออัตราส่วนระหว่าง ค่าระยะทางที่ลมพัดผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งมีดังต่อไปนี้ m/s (เมตรต่อวินาที) , ft/min (ฟุตต่อนาที) ,Km/h(กิโลเมตรต่อชั่วโมง), MPH (ไมล์ต่อชั่วโมง) , Knot (1Knot=1.852 km/h)
โดยมีสูตรคำนวณ V=S/T (V=ความเร็ว,S=ระยะทาง,T=เวลา)


 
2.ค่าอัตราการไหล (Air Flow) คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของลมที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา การวัดลักษณะนี้มีไว้สำหรับการวัดกับแหล่งกำเนิดลม เช่น ท่อแอร์ เป็นต้น
ค่าอัตราการไหลแบ่งเป็น 2 หน่วยคือ
-CFM (cubic feet per minute, ft3/min) หรือ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ต้องหาค่าพื้นที่หน้าตัดในหน่วยตารางฟุต
-CMM (cubic meters per minute, m3/min) หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต้องหาค่าพื้นที่หน้าตัดในหน่อยตารางเมตร

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส 00 การวัดความเร็วแรงลม
ถึง : แมกซ์เคลน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร