Thailand Business Pages (Thailand trade)

แมกซ์เคลน บจก.

ติดต่อเรา

แมกซ์เคลน บจก.
ที่อยู่ : 42/22 หมู่ 5 ซอยศิริชัย ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-810-2710-7
โทรสาร : 02-810-2719
อีเมลล์ : info@maxklen.com
เว็บไซต์ : www.maxklen.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ความเร็วลม

ชื่อสินค้า :ความเร็วลม
รหัสสินค้า :D001
ลักษณะสินค้า
Dust : เครื่องดูดฝุ่น

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลของอากาศ คือ ปริมาตรของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งอัตราการไหลของอากาศนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยของอากาศ และพื้นที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผ่าน
สมการความสัมพันธ์ดังกล่าวดังนี้

Q = AV

เรากำหนดให้ Q = อัตราการไหลของอากาศ (ลบ.ม./วินาที)

A = พื้นที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผ่าน (ต.ร.ม.)

V = ความเร็วเฉลี่ย (ม./วินาที)

 

ต้องทราบจุดประสงค์ที่เราจะต้องการดูดเป่า ดัน อากาศ ในแต่ละประเภทงาน 
แต่จะถามว่าปริมาตรลมจะได้จริงตามกำหนดหรือไม่ ก็ต้องทำการวัด และทำการคำนวณตามหลักการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี
02 - 810 -2710 ต่อ 29 , 39

Line@
https://line.me/R/ti/p/%40ejq5960w


 

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส D001 ความเร็วลม
ถึง : แมกซ์เคลน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร